Hernieuwbare energie

Het belang van ventilatie in de woning

Warmtepompen onttrekken warmte aan de onmiddellijke omgeving: thermische warmte uit de lucht of geothermische warmte uit de grond of het grond- of oppervlaktewater. Ze geven die warmte af aan het water van je verwarmingssysteem of in de vorm van warme lucht.
 

Grond-waterwarmtepomp

Grond-waterwarmtepompen maken gebruik van geothermie ofwel de grondwarmte. Die temperatuur is constanter dan de luchttemperatuur omdat ze deels afhankelijk is van de temperatuur van de aardkern (magma). Door die stabielere temperaturen hebben grond-waterwarmtepompen hogere aanvoertemperaturen en kennen ze kleinere brontemperatuurschommelingen dan systemen op basis van lucht.

We onderscheiden warmtepompen met een verticaal en een horizontaal captatienetwerk. Dit netwerk bestaat uit een buizen- of slangenstelsel dat gevuld wordt met water en een antivriesmiddel. Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid (zie werking van een warmtepomp).

Lucht-waterwarmtepomp

Lucht-waterwarmtepompen recupereren de thermische warmte uit de lucht en zetten die over op het water van het verwarmingssysteem. De COP van dit type pompen is afhankelijk van de luchttemperatuur en het type lucht-waterwarmtepomp. Er zijn immers tal van soorten lucht-waterwarmtepompen op de markt beschikbaar met sterk variërende seizoenprestaties. Hun relatief lage installatiekost t.o.v. bv. grond-waterwarmtepompen danken ze aan het feit dat er bij lucht-waterwarmtepompen geen uitgebreid captatienetwerk aan te pas komt: de koelvloeistof in de warmtewisselaar of verdamper staat rechtstreeks in contact met de lucht. Rond de 0°C buitentemperatuur zal de waterdamp bevriezen, maar de warmtepomp draait zijn cyclus op geregelde tijdstippen om en maakt de verdamper zo ijsvrij. In renovaties wordt dit type warmtepomp vaak toegepast in combinatie met een hoogrendements- of condensatieketel als bijverwarming. In periodes waarin een hoger vermogen of een hogere afgifte-temperatuur nodig is of bij een specifieke buitentemperatuur, neemt de ketel het dan over. In lage-energiewoningen is geen combinatie met een ketel nodig. Ook systemen die de afgevoerde lucht van mechanische ventilatiesystemen recupereren werken volgens dit principe.
 

Lucht-luchtwarmtepomp

Dit soort warmtepompen werkt volgens hetzelfde systeem als lucht-waterwarmtepompen. Het verschil is dat ze de gewonnen warmte als warme lucht de te verwarmen ruimtes inblazen. Dit soort warmtepompen wordt dan ook gebruikt in situaties waar een verwarmingssysteem met circulerend water niet mogelijk of wenselijk is of als bijverwarming voor bijvoorbeeld onverwarmde ruimtes waar een uitbreiding van de centrale verwarming niet mogelijk is of te duur zou uitvallen.
 

Warmtepompboiler

Er zijn ook warmtepompen specifiek bedoeld voor de verwarming van sanitair water. Een warmtepompboiler is een systeem dat onverwarmde binnen- of buitenlucht met of zonder luchtkanalen recupereert als energiebron om het sanitair water te verwarmen. Men kan een warmtepompboiler opstellen in een kelder of koppelen aan een mechanisch ventilatiesysteem waar het de restwarmte uit de afgevoerde lucht recupereert. Op de markt zijn er ook warmtepompboiler- splitsystemen, waarbij men apart een buitentoestel en binnen een boiler plaatst. Als het rendement van de warmtepomp afneemt, kan er worden overgeschakeld op een bijverwarming met een gas- of stookolieketel. De combinatie van een warmtepompboiler met thermische zonnecollectoren kan een extra energiebesparing opleveren. Het verbruik van warmtepompboilers ligt ongeveer drie keer lager dan dat van klassieke elektrische boilers. Bij renovatie is dit een ideale manier om te besparen op de energiefactuur.